De naam ‘Halloween’ komt van All Hallows Evening. Dat betekent letterlijk: ‘De avond voor Allerheiligen’. Allerheiligen wordt gevierd op 1 november. All Hallows Evening werd al snel verbasterd (als je iets snel uitspreekt) tot Hallows Evening , Evening werd …e’ing (dat spreek je uit als: ieng) Dus: Hallow(s) iengHalloween!

Een Jack-o’-Lantern is een uitgeholde pompoen. De Kelten holden een raap uit, maar in Amerika gebruikten ze er een pompoen voor omdat die veel geschikter is. De pompoen heeft een ingekerfd gezicht en een kaars binnenin en dankt zijn naam aan de Ierse Jack.

Het verhaal: Jack was een luie maar slimme boer, die de duivel in de val liet lopen. Hij lokte de duivel een boom in en zette hem vast door er een kruisteken (heilig) in te krassen. Hij weigerde de duivel te bevrijden, totdat de duivel hem beloofde, dat hij nooit in de hel toegelaten zou worden. Toen Jack later overleed, mocht hij de hemel niet in, omdat hij te zondig had geleefd. Maar de duivel, die zich aan zijn belofte hield, liet hem ook niet toe in de hel. Hij joeg Jack weg en gooide hem zelfs een gloeiend kooltje uit de hel achterna. Jack was gedoemd om over de aarde te blijven ronddolen en holde één van zijn rapen uit en stopte het kooltje erin. Zo had hij een lantaarn en begon aan zijn eindeloze zwerftocht, op zoek naar een rustplaats die hij nooit zou vinden. Hij kreeg de bijnaam ‘Jack met de lantaarn’ (Jack of the Lantern).

Wij hebben met de klas pompoenen gemaakt van papier maché. We moesten eerst een ballon zacht opblazen, je kon daarna met touw de vorm van een pompoen maken. Dit was wel heel erg lastig. Daarna moesten we krant scheuren in korte strookjes. Toen kwam het leukste en dat was kliederen met de lijm.
We hebben dit werk in delen moeten maken, want het moest iedere keer drogen. We hadden een tafel in de klas waar telkens 1 iemand aan kon schilderen. Dit deden we gewoon tijdns ons normale schoolwerk, want het moest drogen. Donderdag 29 oktober hebben we nog met verf versierd, andere kozen voor vilt om de ogen en mond te maken. Vrijdag was het af, want zaterdag was het 31 oktober. We konden hem mee naar huis nemen en zo nog even op tafel zetten thuis. 

IMG 0146

 

Groetjes groep 6,7,8

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail