Marjan Dekker is de intern begeleider op de Lubertischool

 

De intern begeleider kan worden benaderd door alle medewerkers betreffende het onderwijs- leerproces en hun eigen professionele handelen. Daarnaast richt de IB-er zich op de pedagogische en/of didactische aanpak m.b.t. individuele leerlingen en/of groepen. Deze aanpak wordt beschreven in het didactisch groepsoverzicht. In individuele gevallen wordt er een apart handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief opgemaakt.

Contacten met externe instanties lopen via de ib-er.  

De IB-er organiseert besprekingen met experts indien nodig: het Ondersteuningsteamoverleg (OT).

De IB-er  houdt zich op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied en ben verantwoordelijk voor de algemene leerling-ondersteuning op schoolniveau.