We starten groep 7-8 dit jaar 20 leerlingen. In groep 7 zitten 9 leerlingen, in groep 8 zitten er 11.

Wij werken in rondes van 25 minuten waarin de groepen om de beurt instructies krijgen. Als je in groep 7/8 zit moet je dus ook goed zelfstandig kunnen werken. Natuurlijk helpen wij, juffen, je daar graag bij! Door het geven van het goede voorbeeld op het leerwerkplein als leerkracht. Op ons leerwerkplein werken kinderen van alle leeftijden door elkaar en met elkaar. Er is een stilte-gedeelte waarin kinderen alleen en stil aan de weektaak werken, er is een samen-werk-gedeelte waar je op zachte fluistertoon met elkaar mag overleggen tijdens het maken van de opdrachten. Er loopt een leerkracht of onderwijsassistent langs die je kan begeleiden bij je werk. 

Op maandag is er een uitgebreide werkbespreking van de werkbrief.  Er staat precies op wanneer je instructie hebt en wanneer iets ingeleverd moet worden. Je mag zelf bepalen wanneer je aan welke taak werkt, maar zorg wel dat je bij je eigen instructiemomenten aanwezig bent! We bespreken bijzonderheden en maken alvast een planning. De kinderen krijgen ook de tijd om de werkbrief aan te passen naar persoonlijke afspraken die je met ons hebt.

Groep 7/8 krijgt als 1 groep wereldoriëntatie via de methode Blink. Er staat elk blok een thema centraal. Eerst zijn er kennislessen die je met de klas maakt, daarna ga je zelf een onderzoek doen naar een onderdeel dat past bij het thema. Na het onderzoek maak je een presentatie en deze wordt in de klas gepresenteerd. De afronding van elk thema is anders. Een powerpoint presentatie, een muurkrant een tijdschrift of…. Soms werken de kinderen in groepjes of  tweetallen en soms alleen.

Groep 6 krijgt apart Engels en groep 7/8 samen. De lessen worden gegeven door de leerkracht en door een digital teacher. Er zijn opdrachten die we samen maken op school en opdrachten die je thuis maakt. Elke les krijg je een klein lijstje met woorden (groep 8 ook zinnen) mee om thuis te leren. De week erop krijg je daar een toets over. Natuurlijk wisselen we leerstrategieën uit en helpen we elkaar om te leren leren. 

Juf Eloise (ma-woe) en juf Nicoline (do-vrij) draaien samen groep 7-8. Wij gaan er weer een onwijs leuk schooljaar van maken met zijn allen!

 

panorama 678