Groep 4-5 telt dit schooljaar 18 leerlingen. Hiervan zitten 8 kinderen in groep 4 en 10 kinderen in groep 5.
De leerkrachten in deze groep zijn Nicoline Siera (ma-di-do-vr) en Janice Buijs (wo). Janice Buijs is tevens leerkracht in groep 6-7-8. 

Om half negen starten wij met vernieuwd niveau lezen en vervolgens gaan we een kwartier automatiseren (woordrijen lezen, woordendictee en kale sommen). Tot aan de eerste pauze worden er drie instructies (3 rondes)  gegeven. Wanneer de leerlingen geen instructie volgen werken zij zelfstandig aan hun verwerking van de les of aan hun doelen van de weektaak. Wanneer de leerkracht instructie geeft aan de ene groep werkt de andere groep dus zelfstandig. Aangezien de kinderen op de Luberti dit al vroeg krijgen aangeleerd is het lesgeven in een combinatiegroep geen probleem.  Om optimaal van de lestijd gebruik te kunnen maken geven groepsleerkrachten ook instructies aan andere groepen. De instructie-roosters in de midden -en bovenbouw zijn op elkaar afgestemd zodat het voor leerlingen mogelijk is om een instructie te volgen in een andere groep.  Na de eerste pauze tot aan de tweede pauze volgen er weer drie rondes. Tijdens deze rondes hebben de leerlingen of een instructie in de klas of zijn zij aan het werk op het leerwerkplein in diverse werkvormen. Op het leerwerkplein komen de kinderen uit alle groepen bijeen om naast elkaar en met elkaar te werken. Het leerwerkplein is verdeeld in twee ruimtes; aan de ene kant kun je stil en zelfstandig werken, aan de andere kant is de ruimte zo ingedeeld dat er samengewerkt kan worden. 

Lezen, spelling, rekenen en taal zijn de hoofdvakken die dagelijks terugkomen. In de middag is er vooral ruimte voor de zaakvakken. Het vak wereldoriĆ«ntatie wordt twee keer per week gegeven. Er wordt gewerkt met de methode Blink. De leerlingen volgen eerst een aantal kennislessen, hierop volgend doen de leerlingen een eigen onderzoek en leren zij een onderzoeksvraag op te stellen. Het thema wordt afgesloten met een presentatie welke op veel verschillende manieren kan worden vormgegeven.  Voor gym, muziek en culturele vorming zijn er vakdocenten. De kinderen gymmen twee keer per week. Muziek en culturele vorming wisselen elkaar wekelijks af. Dus de ene week muziek de andere week culturele vorming. Engels wordt enkel gegeven aan groep 5. Hier gaan ze in de bovenbouw mee verder.

panorama 45