Groep 3-4-5 telt dit schooljaar 30 leerlingen. Hiervan zitten  9 kinderen in groep 3, 10 kinderen in groep 4 en 11 kinderen in groep 5. De groep wordt gedraaid door Nicoline Siera op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Op donderdag door Hanneke Legierse. Dagelijks is er tot 12 uur een onderwijsassistent in de groep aanwezig. Om half negen wordt er gestart met lezen en vervolgens wordt er met de hele groep geautomatiseerd. Tot aan de eerste pauze worden er drie instructies gegeven, iedere groep 1. Wanneer de leerlingen geen instructie volgen werken zij zelfstandig aan hun verwerking van de les of aan hun doelen van de weektaak. De onderwijsassistent begeleidt de kinderen tijdens dit zelfstandige werken.  Om 9.45 krijgen de leerlingen uit groep 3 een schrijfinstructie door de leerkracht uit de kleuterbouw. Hierdoor heeft groep 3 voor de kleine pauze al twee instructies gehad.

 

Na de kleine pauze is er voor groep 3 nog even ruimte om te spelen/werken in de kleutergroep. Er volgen drie rondes waarbij in iedere ronde 1 groep een instructie volgt. De rest is aan het werk op het leerwerkplein of in de stille werkruimte. Tijdens deze rondes is er begeleiding van een leerkracht of een onderwijsassistent.

 

Het vak wereldoriëntatie volgen groep 4 en 5 samen. Twee keer per week staat dit vak op het programma. Ieder blok staat er een thema centraal waarover de kinderen eerst 4 kennis lessen krijgen. Daarna gaan ze zelf een onderzoek doen naar een onderdeel dat past bij het thema. Na het onderzoek maken de kinderen een presentatie en deze wordt in de klas gepresenteerd.  De afronding van elk thema is anders. Een powerpoint presentatie, een muurkrant een tijdschrift of…. Soms werken ze in groepjes, in tweetallen en soms alleen.

 

Groep 3 krijgt ook wereldoriëntatie aangeboden op hetzelfde moment als 4-5, maar dan in de kleutergroep met onderwerpen die aansluiten bij hun belevingswereld. Muziekles krijgen de leerlingen om de week van de vakleerkracht. De andere week organiseert de leerkracht zelf een muzikale -of drama les.

 

Groep 3 werkt met een planbord waar de dagtaken op staan aangegeven. Er wordt op het planbord een onderscheid gemaakt tussen moet -en mag taken en taken waarvoor je eerst instructie nodig hebt. De kinderen uit groep 3 kunnen hierdoor een lange tijd zelfstandig bezig zijn in gevarieerde werkvormen.

 

Groep 4 en 5 ontvangt op maandagochtend een werkbrief. Hier staat per dag op aangegeven welke instructie lessen en welke zelfstandige lessen zij krijgen. Daarnaast staan er op de weektaak extra taken waaraan ze zelfstandig werken welke voornamelijk gericht zijn op de leerdoelen die voor ieder kind verschillend zijn.