De schoolt telt momenteel 65 leerlingen die zijn verdeeld in 3 groepen (1/2 - 3/4/5 - 6/7/8). Een team van 12 collega’s (8 deeltijdbanen, de schoolleider, de intern begeleider, de onderwijsassistent, de vakleerkracht muziek en de vakleerkracht gym), veel vrijwilligers, een enthousiaste ouderraad en een medezeggenschapsraad draagt zorg voor een betrokken en positieve sfeer binnen de school. De Lubertischool kenmerkt zich door het gepersonaliseerde leren waar wij vooruitstrevend zijn en goed aansluiten bij de middelbare school op het eiland. Alle groepen starten om 8.30uur in eigen klas, na de pauze van 10.00uur gaan de kinderen werken op het leerwerkplein. De leerkracht heeft tijd voor groeps- en/of individuele instructies en de kinderen werken zelfstandig aan hun weektaak. Er is altijd een leerkracht aanwezig op het leerwerkplein voor hulpvragen van de kinderen. De kinderen staan centraal binnen ons onderwijs, we richten ons op het aanbod dat bij het kind past. Op het lwp leert en werkt jong en oud met elkaar samen en voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar. Kinderen met specifieke hulpvragen krijgen specifieke aandacht en begeleiding, zowel de kinderen die zwakker zijn als de kinderen die bovengemiddeld presteren.