Schoolmaatschappelijk Werk

De schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk en
is een laagdrempelige en goed bereikbare voorziening. De schoolmaatschappelijk werker
en is een verlengstuk van het Sociaal Team Texel en is een onmisbare schakel tussen
onderwijs en jeugdhulp. Met de meeste kinderen/jongeren gaat het goed. Soms staan
individuele factoren hun ontwikkeling in de weg. Toegenomen kennis maakt dat deze nu
eerder onderkend en behandeld kunnen worden. Deze behoefte aan zorg vraagt meer van
de scholen. De schoolmaatschappelijk werker kan hier uitkomst bieden. Naast het bieden
van hulp kan hij de verbinding (toeleiding) realiseren tussen de basiszorg in de school en
(gespecialiseerde) zorg buiten de school. Toeleiding naar de jeugdhulp” is zowel
ondersteunend voor de school als voor ouders en leerlingen.
Wilt u contact met een van de schoolmaatschappelijk werkers uit het Sociaal Team, dan
kunt u een van de volgende medewerkers benaderen:
 Cecil van Tiel : 06 – 82 06 02 22 (Schoolmaatschappelijk werker basisscholen)
 Gino Buijs : 06 – 83 59 34 35 (Schoolmaatschappelijk werker OSG)
 Vervanger : 06 – 83 58 60 87 (Schoolmaatschappelijk werker BSO/KDV)
U kunt altijd aan de leerkracht, intern begeleider of de schoolleider vragen wie, waar of
wanneer de schoolmaatschappelijk werker aanwezig is.