Marjan Dekker (intern begeleider)

Van het hok naast de voordeur staat de deur (vrijwel) altijd wijd open: op verschillende dagen in de week vindt u mij daar,  intern begeleider van de school, Marjan Dekker.

Ik ben gespecialiseerd in de ondersteuning van leerlingen in de meest brede zin van het woord (leren en gedrag). Het analyseren van resultaten, observeren in de klas, en met deze gegevens vervolgens de collega’s helpen in hun dagelijks werk met de leerlingen is een van mijn coachende taken.

Contacten met externe instanties lopen via de ib-er.  Ik organiseer besprekingen met experts indien nodig: het Ondersteuningsteamoverleg (OT).

Ik hou me op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied en ben verantwoordelijk voor de algemene leerling-ondersteuning op schoolniveau.

De deur staat niet voor niks open: welkom!